Čistička odpadních vod ČOV

13.02.2018

Eurona je vhodná pro čistírny odpadních vod (ČOV)


Čistírny odpadních vod (ČOV) se dělí hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typ ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod. Dělí se podle procesu čištění na mechanickobiochemické a chemické. Existuje poměrně velké množství různých technologií, kterými se dá odpadní voda čistit. Záleží především na typu znečištění.

Čistírna odpadních vod (zkratkou ČOV, z toho též "čovka", často označována jako "čistička") je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Bývají budovány jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění a dočištění probíhá v tzv. recipientu, tj. v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, jako jsou kalová a plynová hospodářství.

Vypouštění odpadních vod do recipientů se v Česku řídí zákony České republiky, konkrétně zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností.

Pokud chcete mít jistotu že bakterie ve Vaší čističce nebudou zničené, používejte výrobky firmy Eurona by Cerny.

Ani klasické kanalizaci neškodí když bude vypouštěno méně chemie.V případě, že si výrobky budete chtít objednat, použijte při objednávce tzv. ČÍSLO PRO HOSTA 420-2144412731 a to na stránkách www.euronabycerny.com. Zadáním hesla je zárukou mého 100% servisu a nakupování s 20 - 30% marží ze stálé ceny.
Nebo mi napište a já vše zařídím za vás.